ปีการศึกษา 2558 | ปีการศึกษา 2559  
     

 

 

 

 


     
 
 
 
 
  แสดงผลได้ดีใน MoZilla FireFox ขนาดหน้าจอ 1024*768 ขึ้นไป  
  ระบบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
  60/1 หมู่ 5 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190  
  โทรศัพท์ : 077 578253,077 576717